Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Username :
Password :
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ E-Mail
 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 7/09/2552
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น
 
   

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด)


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด จะดำเนินการตามโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ วัดแม่ลาด หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ลาดใหญ่ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 18/03/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดประจำเดือนกันยายน 2557 (ดู:68)(วันที่:01/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แต่งตั้งผู้ตรวจเวรและอยู่เวรประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนกันยายน 2557 (ดู:53)(วันที่:01/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อประปา หมู่ที่ 1 ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (ดู:73)(วันที่:29/08/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อประปา หมู่ที่ 7 ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (ดู:73)(วันที่:29/08/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อประปา หมู่ที่ 11 ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (ดู:69)(วันที่:29/08/2557)
 
   
 
 
122 หมู่ที่ 9 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. : 055-741974 แฟกซ์ : 055-741975 E-Mail : info@nabokham.go.th
©Copyright 2009. NABOKHAM.GO.TH. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.