Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Username :
Password :
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ E-Mail
 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 7/09/2552
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น
 
   

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด)


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด จะดำเนินการตามโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ วัดแม่ลาด หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ลาดใหญ่ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 18/03/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2558 (ดู:55)(วันที่:27/03/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 (ดู:73)(วันที่:27/03/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (ดู:62)(วันที่:27/03/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 โครงการ (ดู:70)(วันที่:27/03/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการปรับสภาพพื้นที่โดยการถมดินและดินลูกรัง (ภายในโรงเรียนปราสาทอนุสรณ์) หมู่ที่ ๒ บ้านโคนใต้ ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (ดู:56)(วันที่:27/03/2558)
 
   
 
 
122 หมู่ที่ 9 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. : 055-741974 แฟกซ์ : 055-741975 E-Mail : info@nabokham.go.th
©Copyright 2009. NABOKHAM.GO.TH. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.