Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Username :
Password :
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ E-Mail
 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 7/09/2552
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น
 
   

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
คำสั่งแต่งตั้ง อปพร.ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 01/04/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (ตามประกาศ ปปช.) (ดู:40)(วันที่:22/07/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบและแสดงตนของผู้สูงอายุคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีง (ดู:63)(วันที่:22/07/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู:33)(วันที่:22/07/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ให้ผู้รับจ้างมาเสนอราคาโครงการติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ 2 บ้านไร่ดง (ดู:57)(วันที่:22/07/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: แจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ 7 (ดู:57)(วันที่:22/07/2559)
 
   
 
 
122 หมู่ที่ 9 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. : 055-741974 แฟกซ์ : 055-741975 E-Mail : info@nabokham.go.th
©Copyright 2009. NABOKHAM.GO.TH. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.