Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Username :
Password :
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ E-Mail
 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 7/09/2552
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น
 
   

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
คำสั่งแต่งตั้ง อปพร.ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 01/04/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลาง ปปช. (ดู:40)(วันที่:24/05/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลาง ปปช. (ดู:35)(วันที่:24/05/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลาง ปปช. (ดู:36)(วันที่:24/05/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ (ดู:42)(วันที่:24/05/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเรื่องการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็คทรอนิกส์ (e-Auction) (ดู:38)(วันที่:24/05/2559)
 
   
 
 
122 หมู่ที่ 9 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. : 055-741974 แฟกซ์ : 055-741975 E-Mail : info@nabokham.go.th
©Copyright 2009. NABOKHAM.GO.TH. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.