Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Username :
Password :
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ E-Mail
 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 7/09/2552
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น
 
   

ท้องถิ่น: อบต.แม่ลาด
คำสั่งแต่งตั้ง อปพร.ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖โดย: อบต.แม่ลาด
วันที่ 01/04/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางงานโครงการจัดทำรั้วพร้อมป้าย ศพด.รร.ปราสาทอนุสรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (ตามประกาศ ปปช.) (ดู:6)(วันที่:28/09/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม (ดู:23)(วันที่:30/09/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:24)(วันที่:30/09/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านนาไร่เดียว (ดู:25)(วันที่:30/09/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดประจำเดือน ตุลาคม 2559 (ดู:34)(วันที่:30/09/2559)
 
   
 
 
122 หมู่ที่ 9 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. : 055-741974 แฟกซ์ : 055-741975 E-Mail : info@nabokham.go.th
©Copyright 2009. NABOKHAM.GO.TH. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.